Activitats

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=9e45374a-f762-4e70-b43c-ca18cbf294bc

 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=aae3141f-30d0-4cb5-a118-dc11465ad5d8

 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c12f67c9-b991-4ebe-9b3a-413c1d5428fe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://musica.educarex.es/index.php/aprende-a-hacer-recursos/juegos/gamificacion/historia-de-la-musica/39-lista-de-kahoots-para-historia-de-la-musica